Prikaz vseh 9 rezultatov

 • Koni Special-Active 8245-1004

  BMW| 5-Series E60/E61| Sedan (E60) 520i, 523i, 525i, 530i, 520d excl. xi, xd, xDrive (AWD) & EDC (Electronic Damper Control), Sedan (E60) 540i, 545i, 550i, 525d, 530d, 535d excl. xi, xd, xDrive (AWD) & EDC (Electronic Damper Control)

 • Koni Special-Active 8245-1041

  BMW| 5-Series E60/E61| Touring (E61) 520i, 523i, 525i, 530i, 520d incl. rear air suspension, M-Technik; excl. xi, xd, xDrive (AWD) & EDC (Electronic Damper Control), Touring (E61) 540i, 545i, 550i, 525d, 530d, 535d incl. rear air suspension, M-Technik; excl. xi, xd, xDrive (AWD) & EDC (Electronic Damper Control)

 • Koni Sport 8240-1219SPORT

  BMW| 5-Series E60/E61| Sedan (E60) 520i, 523i, 525i, 530i 520d excl. xi, xd, xDrive (AWD) & EDC (Electronic Damper Control), Sedan (E60) 540i, 545i, 550i| 525d, 530d, 535d excl. xi, xd, xDrive (AWD) & EDC (Electronic Damper Control)

 • Koni Sport 8741-1476SPORT

  BMW| 5-Series E60/E61| Sedan (E60) 520i, 523i, 525i, 530i, 520d excl. xi, xd, xDrive (AWD) & EDC (Electronic Damper Control), Sedan (E60) 540i, 545i, 550i, 525d, 530d, 535d excl. xi, xd, xDrive (AWD) & EDC (Electronic Damper Control), Touring (E61) 520i, 523i, 525i, 530i, 520d incl. rear air suspension, M-Technik; excl. xi, xd, xDrive (AWD) & EDC (Electronic Damper Control), Touring (E61) 540i, 545i, 550i, 525d, 530d, 535d incl. rear air suspension, M-Technik; excl. xi, xd, xDrive (AWD) & EDC (Electronic Damper Control)

 • Koni Sport kit 1140-2551

  BMW| 5-Series E60/E61| Sedan (E60) 520i, 523i, 525i, 530i, 520d excl. xi, xd, xDrive (AWD) & EDC (Electronic Damper Control)

 • Koni Sport kit 1140-2552

  BMW| 5-Series E60/E61| Sedan (E60) 540i, 545i, 550i, 525d, 530d, 535d, excl. xi, xd, xDrive (AWD) & EDC (Electronic Damper Control)

 • Koni Sport kit 1140-2553

  BMW| 5-Series E60/E61| Sedan (E60) 520i, 523i, 525i, 530i, 520d, For vehicles with rear air suspension, excl. EDC (Electronic Damper Control)

 • Koni Sport kit 1140-2554

  BMW| 5-Series E60/E61| Sedan (E60) 540i, 545i, 550i, 525d, 530d, 535d , For vehicles with rear air suspension, excl. EDC (Electronic Damper Control)

 • Special-Active 8745-1003

  BMW| 5-Series E60/E61| Sedan (E60) 520i, 523i, 525i, 530i, 520d excl. xi, xd, xDrive (AWD) & EDC (Electronic Damper Control), Sedan (E60) 540i, 545i, 550i, 525d, 530d, 535d excl. xi, xd, xDrive (AWD) & EDC (Electronic Damper Control), Touring (E61) 520i, 523i, 525i, 530i, 520d incl. rear air suspension, M-Technik; excl. xi, xd, xDrive (AWD) & EDC (Electronic Damper Control), Touring (E61) 540i, 545i, 550i, 525d, 530d, 535d incl. rear air suspension, M-Technik; excl. xi, xd, xDrive (AWD) & EDC (Electronic Damper Control)